Sab. Dis 9th, 2023

Tentang Kami

Tentang Kami

Cekikdarah

Cekikdarah merupakan perkataan Bahasa Melayu yang merujuk kepada harga sesuatu yang mahal dan tidak berpatutan.

Dalam hidup moden yang serba mencabar ini, terdapat ilmu kewangan merupakan satu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-harian.

Menyedari ini, Cekikdarah.com merupakan sebuah blog yang ditubuhkan bagi meningkatkan kesedaran kewangan di kalangan golongan muda dan professional muda bagi membolehkan mereka membuat pilihan kewangan yang lebih bijak dan tidak terjebak dalam penipuan yang semakin berleluasa.

Terbuka Kepada Kejasama

Jika anda mewakili agensi atau syarikat yang terlibat dalam bidang kewangan atau ingin berkongsi ilmu kewangan, hubungi kami untuk mempertimbangkan peluang kerjasama.

Topik-Topik Kami

Tip Kewangan

Pengenalan tip-tip kewangan bagi menjimatkan atau memaksimakan pendapatan pembaca.

Pengenalan Produk Kewangan

Ulasan produk-produk kewangan yang bermanfaat kepada pembaca.

Membantras Penipuan

Mendedahkan penipuan yang boleh merugikan dan menjahanamkan kedudukan kewangan pembaca.

Keith Marshall

Designer

George Williams

Developer

Julia Castillo

Client Service